Allah'a Yaklaşma Yolunda, videolu soru-cevap arşivi

Allah'a yaklasma yolunda sitesi; Efendi Hazretleri İmam İskender Ali Mihr'e konferanslar veya e-mail aracılığı ile iletilen suallere verdiği yanıtları sunmaktadır.

Aşağıdaki listede soru kategorileri yer almaktadır.
İmam İskender Ali Mihr

Âlemler

Berzah Âlemi, Cinlerin Berzah Âlemi, Emr Âlemi, Gayb (Cinlerin) Âlemi, Zahiri Âlem, Zulmanî Âlem

Allah

Ahsen-ul Husna, Allah , Allah İçin Olmak, Allah Korkusu, Allah Sevgisi, Allah'a Borç Vermek, Allah'a Davet, Allah'a Dost Olmak, Allah'a Düşman Olmak, Allah'a Güvenmek, Allah'a Hizmet, Allah'a İsyan Etmek, Allah'a İtaat, Allah'a Köle Olmak, Allah'a Kul Olmak, Allah'a Lâyık Olmak, Allah'a Sarılmak, Allah'a Teslim Olmak, Allah'a Ulaşmayı Dilemek, Allah'a Ulaşmayı Dilememek, Allah'a Yakîn Hasıl Etmek, Allah'ı İnkâr Etmek, Allah'ı Vekil Tayin Etmek, Allah'ın Adaleti, Allah'ın Ahdi, Allah'ın Âyetlerinden Gafil Olmak, Allah'ın Âyetlerine Küfretmek, Allah'ın Âyetlerine Örtmek, Allah'ın Âyetlerini Yalanlamak, Allah'ın Daveti, Allah'ın Dilemesi, Allah'ın Gazabı, Allah'ın Günahları Örtmesi, Allah'ın Günahları Sevaba Çevirmesi, Allah'ın Hesapsız Rızıklandırması, Allah'ın Hükmüyle Hükmetmek, Allah'ın İhsanları, Allah'ın İlmi, Allah'ın İndi (İndi İlâhi), Allah'ın İpi, Allah'ın Kalbe Ulaşması, Allah'ın Kalpleri Mühürlemesi, Allah'ın Kalpleri Zulmetten Nura Çıkarması, Allah'ın Mağfireti, Allah'ın Nurunu Tamamlaması, Allah'ın Rahmeti, Allah'ın Rızası, Allah'ın Sevgisi, Allah'ın Sünnetullah, Allah'ın Tasarrufu, Allah'ın Tekliği, Allah'ın Vasiyeti, Allah'ın Yardımcısı Olmak, Allah'ın Yolu, Allah'ın Yolundan Men Etmek, Allah'ın Zat'ı, Allah'tan Razı Olmak, Allah'tan Yardım İstemek, İşlerin Allah'a Bırakılması (Tevekkül), Nebilerin Allah'a Verdikleri Misak

Allah Dostları

Evliya Çelebi, Hızır (A.S), Hz. Ali , İbrâhîm Hakkı Hazretleri, Mevlâna , Muhammed Raşit Hazretleri, Said-i Nursi Hazretleri, Şems-i Tebrizi, Şeyh Edebali, Veysel Karanî, Yunus Emre

Âyetler ve Sırları

Âyetler ve Sırları

Bilim

Bilim, Elektronlar, Hız, Nötrinolar, Piramitler, Zaman ve Mekân, Zulmânî İlimler

Davranış Biçimleri

Abdestli Olmak, Af Dilemek, Affetmek, Aile İlişkileri, Aklını Kullanmak, Alışveriş , Alkol Kullanmak, Altın Takmak, Anı Yaşamak, Anneye Babaya İhsanla Davranmak, Arz etmek - Rica etmek, Avlanmak, Başarı, Başkaları İçin Olmak, Başkalarını Suçlamak, Beddua, Çalışmak, Çocuk Terbiyesi, Dergah Adabı, Dikkat Çekmek İstemek, Doğru Düşünce Alışkanlığı, El Öpmek, Eleştirmek, Endişe, Evham, Evlilik, Gaflet, Gayret , Gıybet ve Dedikodu, Görevlerimizi Yapmak, Görevlerini Aksatmak, Gösteriş, Haddi Aşmak, Hakaret, Hakkımızı Helal Etmek, Hakkımızı Helal Etmemek, Hasret, Hayırlarda Yarışmak, Hediye Almak, Heyecanlanmak, Hizmet, Hoşgörü, Huzursuzluk, İfrat ve Tefrit, İnfak Etmek, İnsanlar Arası İlişkiler, İntihar, İslâm'ın 5 şartıyla Âmel Etmek, İşlerin Ters Gitmesi, İşlerin Yolunda Gitmesi, İyilik Yapmak, Kalp Kazanmak, Kalp Kırmak, Kaos, Kaş Aldırmak, Korku, Korku Olmaması, Kötü Alışkanlık, Kötülüğe Karşı İyilikle Mukabele Etmek, Kötülük, Mahzun Olmamak, Makyaj Yapmak, Mal ve Mülke Düşkünlük, Mutsuzluk, Olaylar ve Etkileri, Organ Bağışı, Öğüt, Saç ve Tırnaklar Hakkında, Selamlaşma, Sevgisizlik, Sıkıntı, Soru Sorma, Söz Vermek, Şiddet Uygulamak, Tahakküm, Tekrarlamak, Unutkanlık, Uyarmak, Uyku, Vakar, Vebal, Vicdan Azabı, Yardım Etmek, Yemin ve Kefaret, Yozlaşmak, Ziynet Eşyası Takmak

Ekonomi Konuları

Avrupa Birliği, Banka Kredileri , Ekonomi , Faiz

Günümüz İslâm Tatbikatı

Ehli Sünnet Vel Cemaat Yolu, Günümüz Dîn Adamları, İslâm'ın 5 Şartıyla Âmel Etmek, Sırat Köprüsü Var mıdır?

Hurafeler

Allah ile Kul Arasına Kimse Giremez, Cehennemden Çıkış Vardır, Dünyada Rahatlık Yoktur, Hurafeler, Reenkarnasyon, Ruh Bedenden Çıkınca İnsan Ölür, Sırat Köprüsü

İbadetler

Birr ve Ebrar, Cuma Namazı, Daimî Zikir, Hac, Hacet Namazı, İbadet, İstiare Namazı, Kelime-i Şahadet, Kur'ân-ı Kerim Okumak, Kurban, Namaz, Oruç, Tesbih, Umre , Vird, Zekât, Zikir, Zikrullah

İhsanlar (Furkanlar) ve Engeller

Ekinnet, Engeller, Furkan, Gışavet, Hicab-ı Mesture, İhbat, Kalbe Îmân Yazılması, Kalplerin Tab Edilmesi, Vakra

İslâm

İslâm, İslâm Dairesine Girmek, İslâm'da Vasıta Emirler, İslâm'ın 7 Safha 4 Teslimi, İslâm'ın Şartları, İslâm'ın Temel Hedefleri

Kalp

Kalbe Hidayet Konması, Kalbe Îmân Girmesi, Kalbe Îmân Yazılması, Kalbin Kasiyet Bağlaması, Kalbin Mutmain Olması, Kalbin Müzeyyen Olması, Kalbinde Zeyg Olanlar, Kalp, Kalp Gözü, Kalplerin Şifa Bulması, Kalplerin Telif Edilmesi, Kalpte Hastalık Olması

Kavimler

Ad ve Semud Kavmi, Firevun Kavmi, İsrailoğulları, Lut Kavmi, Musevilik (Yahudilik), Yecüc ve Mecüc

Kıyamet, Cennet ve Cehennem

Cennet - Cehennem, Cennet (Ahiret) Mutluluğu, Kıyamet, Kıyamet Alâmetleri, Mahşer (Kıyamet) Günü

Kur'ân Kavramları

Ulûl’emr, Abd ve Abid, Adak, Af ve Mağfiret, Ahir zaman, Ahiret , Ahsen Örnek, Ahsen-i Takvim, Akletmek, Amel Defteri, Âmellerin Boşa Gitmesi, Âmenû, Amilussalihat, Ashab-ı Yemin, Âyet, Azap, Azîm Kavramları, Basar, Beas Etmek (Vücuda Getirmek), Bereket, Boşanma, Büyü, Sihir, Hüddam, Cemaatler, Cezbe, Cihad, Cinler ve Melekler, Cüz'i İrade, Dabbet'ül Arz, Dalâlet, Davete İcabet Etmek, Derece Kaybetmek, Derece Kazanmak, Devrin İmamı, Dîn, Dîn Günü, Divan-ı Salihîn, Dua, Duhan Olayı, Dünya, Dünya Mutluluğu, Ebrar, Ehl-i Beyt, Ehl-i Tezekkür, Emanetler, Emaniye, Emr, En Güzele Ulaşmak, Esma-ul Husna, Eşref-i Mahlukât, Evliyalık ve Ermişlik, Evvab, Farz, Fasık, Felaha Ermek, Ferâset, Fetret Dönemi, Feyz Almak, Fırkalara Ayrılmak, Fısk, Füccar, Gaflet, Gavs, Gayb, Gayy Yolu, Göğsün Teslime Açılması, Gök Katları, Göklerin Orduları , Günah, Günahların Örtülmesi, Hadîs, Hafiz, Hak, Hakk Günü, Hakkı Batıla Karıştırmak, Hamd ve Şükür, Hanif Dîni, Hanif Fıtratı, Haremlik-Selamlık, Hayat Filmi, Hayır ve Şer, Hayız, Hayrul Beriyyeh, Helal ve Haram, Hevalarını İlâh Edinenler, Hicret, Hidayet, Hikmet ve Hikmetin Ötesi, Himmet, Hristiyanlık, Huşu, Huzur, Huzur Namazı, Hüsran, Islah Edici Amel Yapmak, İdrak Etmek, İftira, İhlâs, İhsan, İki Kat Azap, İlahi İrade, İlham, İlm’el yakîn, Ayn’el yakîn, Hakk’ul yakîn, İlm-i Ledün, İmtihan, İnsan ve Şeytan, İnsanlardan Bir İpe Sarılmak, İrade, İrfan , İrşad , İstiane, İstikamet Üzere Olmak, İşitmek, İştiyak, İzin Günü, Kabir Azabı, Kader ve Kaza, Kadın ve Erkek, Kâfir, Kâlû Belâ, Kanitin, Kasitûn, Kavim Resûlleri, Kazandığımız ve Kaybettiğimiz Dereceler, Kefaret, Kısas, Kudret Denizi, Kul Hakkı, Kul Olmak, Külli İrade, Liyakat, Mağfiret, Mahzuniyet, Makam-ı Mahmut, Marufla Emretmek, Mehdi Resûl, Mensuh Âyetler, Mezhepler, Miras, Mizan, Mucize, Muhsinler, Muktesid, Musibet, Mutluluk, Mücrim, Müfsid, Müjdelemek, Mü'min, Münafık, Münker ve Fuhuş, Münkerden Nehyetmek, Mürid, Mürşid, Müslümanlık, Müşrik, Müzeyyen Olmak, Nasip-Kısmet, Nasuh Âyetler, Nazar, Nezir, Nikah, Ni'met, Niyet, Ölüm, Peygamber Efendimiz, Peygamberler, Rabıta, Rakamlı Kitap, Rasihûn, Resûl ve Nebî, Resûle Sevgi ve İtaat, Resûlü Vekil Tayin Etmek, Rızık, Ruhun Allah'a Ulaşması, Rûyetullah, Rüşt Yolu, Rüya, Sabikûn, Sadaka, Sadat ve Kübera, Sâdikûn, Sahabe, Said (Cennetlik, Mutlu), Salah, Salih Âmel, Savaş, Sevap -Günah, Seyri Sülûk, Sıratı (Cehennem) Cehîm, Sıratı Mustakîm, Sultan, Sure, Sünnet, Şâkî (Bedbaht, Cehennemlik), Şefaat, Şehit Olmak, Şeriat, Şeriat Kitapları, Şeytan, Şeytana Kul Olmak, Şirk, Tâbiîn , Tabiîyet, Takva, Tarik ve Tarikat, Tarîki Mustakîm, Tasavvuf, Tayyi Mekân, Tebe-i Tâbiîn, Tebliğ, Tedebbür, Tek Fırka (Fırka-i Naciye), Tesbih, Tesettür, Teslim, Teslim Yurdu, Tevekkül, Tezekkür, Tilavet, Tövbe, Tövbe-i Nasuh, Uhud Savaşı, Ulul'elbab, Uyku, Ümmet, Ümmül Kitap, Vahiy , Veli Resûller, Vesvese, Yahudilik, Ye'cüc ve Me'cüc, Yemin, Misak ve Ahd, Yerlerin Orduları , Yevm-il Ahir, Yevm-il Evvel, Zikir Ehli, Zulumât

Kur'ân-ı Kerim

Kur'ân-ı Kerim, Kur'ân'ın 7 Ruhu, Kur'ân'ın Tamamına Tâbî Olmak

Kutsal Kitaplardaki Temel Emirler

İncil'deki Temel Emirler, Kur’ân-ı Kerim'deki Temel Emirler, Tevrat'taki Temel Emirler

Melekler

Arşı Tutan Melekler, Azrail (A.S), Cebrail (A.S), İsrafil (A.S), Kiramen Katibin Melekleri, Melekler, Mikail (A.S)

Nefs ve Nefsin Afetleri

Adavet , Cehalet, Cimrilik, Dedikodu, Düşmanlık, Fitne ve Fesad, Haset, Hevasına Tâbî Olmak, Hırs, İptilalar, İsyan, Kıskançlık, Kibirlenmek, Kin ve Nefret, Küfür, Mürayilik, Nankörlük, Nefs, Nefs Tasfiyesi, Nefs Tezkiyesi, Nefse Zulmetmek, Nefs-i Emmare, Nefs-i Levvame, Nefs-i Mardiyye, Nefs-i Mutmainne, Nefs-i Mülhime, Nefs-i Radiye, Nefs-i Tezkiye, Nefsin Rehine Olması, Öfke ve Gayz, Sabırsızlık, Tembellik, Vefasızlık, Yalancılık, Zan, Zulüm

Nurlar

Fazl Nuru, Nurlar, Rahmet Nuru, Salah Nuru, Salavat Nuru, Sekinet Nuru

Osmanlı

Osmanlı

Önemli Gün ve Geceler

Beraat Kandili, Kadir Gecesi, Miraç, Müjde Günü, Ramazan, Regaip Kandili, Üç Aylar

Peygamberler

Hz. Âdem, Hz. Davud , Hz. Eyüp, Hz. İbrahim, Hz. İlyas , Hz. İsa, Hz. Muhammed, Hz. Musa, Hz. Nuh, Hz. Süleyman , Hz. Yahya , Hz. Yunus , Hz. Zekeriya , Hz. Zülkif

Ruh ve Ruhun Hasletleri

Adalet, Cömertlik, Edep, Hakikat, Îmân, İtaat, Kanaat, Kemâlât (Manevî olgunluk) , Ketumiyet , Meziyet , Ruh, Sabır, Samimiyet , Sevgi, Sükûnet, Şükür, Tevazu (Alçak Gönüllülük), Tevhid, Vefa

Sağlık

Fiziki Hastalık, Manevi Hastalık, Organ Nakli, Sağlıklı Beslenme, Stres

Tagut (İnsan ve Cin Şeytanlar)

Deccal, Tagut, Tagutun Kalpleri Nurdan Zulmete Çıkarması

Uluslararası Mihr Vakfı

İftiralara Cevaplar, Nur TV

Ülkeler ve Halkları

Afrika, Amerika, Asya, Avrupa, Avusturalya

Velayet Kademeleri

Beka Makamı, Fena Makamı (1. teslim: ruh teslimi), İhlâs Makamı (irşad olma), Muhsinler (2. teslim: fizik beden teslimi), Salâh Makamı (4. teslim: irade teslimi), Ulûl'elbab (3. teslim: nefs teslimi), Züht Makamı